ИНСТИТУТ/ОРТАЛЫҚ ДИРЕКТОРЫ ӘРІПТЕСТЕР КӨЗІМЕН

1) Сіздің институт/орталық директорының кәсіби құзыреттілігі мен жауапкершілігін қалай бағалайсыз?

2) Сіздің институт/орталық директорының жетекшілік (көшбасшылық) қасиетін қалай бағалайсыз?

3) Сіздің институт/орталық директорының ұжымның әрбір мүшесіне қатысты өзара қарым-қатынас этикасын қалай бағалайсыз?

4) Сіздің институт/орталық директоры шешім қабылдау кезінде ұжымның пікірін ескере ме?

5) Сіздің институт/орталық директорының жоғары басшылықтың ақпаратын институт/орталық қызметкерлеріне жеткізу деңгейін қалай бағалайсыз?

6) Сіз директордың институттың/орталықтың оқу-әдістемелік қызметін басқаруын қалай бағалайсыз?

7) Сіз директордың институттың/орталықтың ғылыми-зерттеу жұмысын басқаруын қалай бағалайсыз?

8) Сіз директордың институттың/орталықтың тәрбие жұмысын басқаруын қалай бағалайсыз?

9) Сіз директордың институт/орталық жұмысының нәтижесіне оң әсерін қалай бағалайсыз?

10) Сіздің, институт/орталық директорына тілектеріңіз, ескертулеріңіз

Осы сауалнаманы толтыруыңызды сұраймыз. Жүргізілген зерттеудің мақсаты білім алушылардың оларға қолдау көрсету деңгейін анықтау болып табылады.

Барлық сұрақтарға нақты жауап беруді сұраймыз, өйткені сіздің жауаптарыңыз оқу сапасын басқару жүйесін жетілдіру үшін эмпирикалық негіз болады.