ОҚЫТУШЫЛАРДЫҢ ҒЗЖ-ға ҚАТЫСУЫ

1) Жалпы сұрақтар

1.1) Сіздің жасыңыз?

1.2) ЖОО-ғы лауазымыңыз:

1.3) Ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы

1.4) ЖОО-ғы жұмыс өтілі

1.5) Сіздің ЖОО оқытушысы қызметінің құрамдас бөлігі ретінде ҒЗЖ-ға көзқарасыңыз:

1.6) Егер Сізде оқытушының кәсіби функциялары арасында таңдау мүмкіндігі болса, ғылыми зерттеулер жүргізу қажеттілігін таңдар ма едіңіз?

1.7) Қандай пікірлер Сіздің кәсіби қалауыңызға сәйкес келеді?

1.8) Сізге сабақ беретін өз оқу пәндеріңіз ұнайды ма?

1.9) Қазіргі заманғы ғылым, бірінші кезекте, ЖОО-ң оқытушыларымен жасалатындығымен келісесіз бе?

1.10) ЖОО-да халықаралық ғылыми байланыстарды орнату және қолдау үшін қажетті қызметкерлердің құзыреттерін қалыптастыруға бағытталған біліктілікті арттыру жүзеге асырыла ма (шет тілдерін үйрену, ғылыми қорлар қызметімен, халықаралық гранттар мен т.б. рәсімдеу е

1.11) Сіздің ойыңызша, қазіргі ЖОО мен оқытушылардың негізгі міндеттері қандай болып табылады (сіздің көзқарасыңыз бойынша ең маңызды 3 міндетті таңдаңыз):

1.12) Сіздің ЖОО-да ғылыммен белсенді айналысатын оқытушылар үшін жағдай жасалады ма?

1.13) ЖОО оқытушыларының ҒЗЖ-ға қатысуын жандандыру бағытында көтермелеу және ынталандыру бойынша жұмыс жүзеге асырылады ма?

1.14) Сіз ғылыми зерттеулер жүргізу қажеттілігімен байланысты емес басқа жұмысқа ауысқыңыз келе ме?

1.15) Какие имеются недостатки в работе подразделения (управление), курирующего НИР?

1.16) Ғылыми жарияланымдардың мазмұны мен стиліне қойылатын талаптарға сәйкес зерттеу нәтижелерін ресімдей білу

2) ҒЗЖ саласындағы біліктіліктің келесі топтары бойынша өзіңіздің зерттеу құзыреттіліктеріңіздің деңгейін бағалаңыз (белгімен белгілеңіз):

2.1) Өзіңіздің ғылыми салаңыздағы өзекті мәселені анықтау, іздеу бағытын таңдау, валидтік мақсаттар мен міндеттерді қою білу

2.2) Ақпараттық іздестіруді жүзеге асыру, мәселе бойынша ақпараттық кеңістікте бағдарлану (соның ішінде электрондық деректер базасында, Интернет желісінде және т.б.), анықталған ақпаратты сыни түрде қайта өңдеу

2.3) Зерттеу бағдарламасын жасай білу. Ғылыми зерттеудің әдістері мен тәсілдерін (жалпы және арнайы), оның ішінде математикалық статистика әдістерін меңгеру

2.4) Эксперименталды зерттеуді ұйымдастыру және жүргізу, алынған мәліметтерді өңдеу, процесстерді анықтау

Осы сауалнаманы толтыруыңызды сұраймыз. Жүргізілген зерттеудің мақсаты білім алушылардың оларға қолдау көрсету деңгейін анықтау болып табылады.

Барлық сұрақтарға нақты жауап беруді сұраймыз, өйткені сіздің жауаптарыңыз оқу сапасын басқару жүйесін жетілдіру үшін эмпирикалық негіз болады.