КӘСІПТІК ҚОҒАМДАСТЫҚПЕН БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫН БАҒАЛАУ

Ұйымның атауы

Т.А.Ә.

Лауазымы

Телефон

E-mail

1) Жалпы сұрақтар

1.1) Қалыптастырушы білімнің жеткіліктілігін анықтаңыз

1.2) Қалыптастырушы қабілеттің жеткіліктілігін анықтаңыз

1.3) Қалыптастырушы дағдының жеткіліктілігін анықтаңыз

1.4) Жалпы құзыреттілікті қалыптастыру деңгейін бағалаңыз

1.5) Сіздің ойыңызша, өндірістік практикаға бөлінген кредиттер саны жеткіліктіме?

2) Төменде келтірілген негізгі құзыреттіліктердің қалыптастырылу деңгейін анықтаңыз

2.1) Ана тілі (қазақ/орыс тілі)

2.2) Шет тілдері

2.3) Негізгі математикалық, жаратылыстану-ғылымдық және техникалық дайындық

2.4) Компьютерлік дайындық

2.5) Оқу дайындығы

2.6) Әлеуметтік дайындық

2.7) Кәсіпкерлік, экономикалық дайындық

2.8) Мәдениеттілікке дайындық

3) Арнайы құзыреттілікті қалыптастыру деңгейін бағалаңыз

3.1) Мамандықтың қалыптастырушы негізін мен тарихын білу

3.2) Кәсіби саладағы заманауи технологияларды игеру

3.3) Кәсіби саладағы мемлекеттік стандарттар талаптарына сәйкес біліктілікті меңгеру

3.4) Кәсіби қызметтегі біліктілік

3.5) Кәсіби қызметтің теориясы мен практикасы туралы сыни тұрғыдан ойлауға қабілетті болуы

3.6) Ғылыми-зерттеу саласындағы арнайы құзыреттіліктерге иелену

3.7) Жобалық қызметте арнайы құзыреттіліктерді иелену

3.8) Ұйымдастырушы-басқарушылық құзыреттілікке иелену

4) Біліктілік шеңберіне кірмейтін, қосымша модульдердің болуына қанағаттанасыз ба?

4.1) Әскери дайындық

4.2) Дене шынықтыру

4.3) Кәсіби практика

Осы сауалнаманы толтыруыңызды сұраймыз. Жүргізілген зерттеудің мақсаты білім алушылардың оларға қолдау көрсету деңгейін анықтау болып табылады.

Барлық сұрақтарға нақты жауап беруді сұраймыз, өйткені сіздің жауаптарыңыз оқу сапасын басқару жүйесін жетілдіру үшін эмпирикалық негіз болады.