Қашықтықтан оқыту туралы оқытушылар құрамына арналған сауалнама

1) Сіздің ғылыми дәрежеңіз:

2) Сіздің лауазымыңыз

3) Қашықтықтан оқыту процесінде қандай әдістер қолдандыңыз:

4) Қашықтықтан оқытудың жаңа жағдайларына қалай бейімделдіңіз?

5) Сізге қашықтықтан оқу ыңғайлы ма?

6) Сіз, пәндер бойынша қандай білім беру порталдары мен дереккөздерінен тапсырмалар жібересіз және аласыз?

7) Жәңгір хан атындағы БҚАТУ-дың электрондық-ақпараттық білім беру ортасы порталын пайдаланудың ыңғайлылық дәрежесін бағалаңыз. 5 балдық шкала бойынша (5-өте ыңғайлы, 1-өте ыңғайсыз)

8) Электрондық оқытуда қандай жұмыс түрлерін жиі қолданасыз?

9) Қашықтықтан оқыту процесінде қандай қиындықтарға тап болдыңыз?

10) Қашықтықтан оқыту процесінде қандай техникалық проблемаларға тап болдыңыз?

11) Сіздің көзқарасыңыз бойынша, университеттің білім беру үдерісінде ҚБТ пайдалануға көшуді ұйымдастырудың сапасы қандай?

12) Оқытуда ҚБТ қолдануға көшу кезінде өзіңіздің әдістемелік дайындығыңызды қалай бағалайсыз?

13) Сіз бұрын біліктілікті арттыру немесе қайта даярлау курстарынан өттіңіз бе, онда оқу процесінде ҚБТ пайдалануды зерделедіңіз бе?

14) Университет ҚБТ-ны айрықша пайдалануға көшкенге дейін бұрын қандай электрондық ресурстар мен жүйелерді пайдаландыңыз

15) СӨЖ сабақтарын қалай өткізесіз?

16) Сіз білім алушыларға теориялық, дәріс материалдарын қандай формада жібересіз?

17) Тәжірибелік (зертханалық) сабақтарды қалай өткізесіз?

18) Сіздің, қашықтықтан оқытуды техникалық сүйемелдеу бойынша шағымдарыңыз қандай?

19) Қашықтықтан оқыту сапасын жақсарту бойынша өз ұсыныстарыңызды жазыңыз

Осы сауалнаманы толтыруыңызды сұраймыз. Жүргізілген зерттеудің мақсаты білім алушылардың оларға қолдау көрсету деңгейін анықтау болып табылады.

Барлық сұрақтарға нақты жауап беруді сұраймыз, өйткені сіздің жауаптарыңыз оқу сапасын басқару жүйесін жетілдіру үшін эмпирикалық негіз болады.