Пән бойынша практикаға бағытталған сабақтарды ұйымдастыру сапасын бағалау

1) Осы пән бойынша практикаға бағытталған сабақтар қандай формада өткізілді?

2) Практикаға бағытталған сабақтарды ұйымдастыру және өткізу формасы сізді қанағаттандырады ма? Неге?

3) Өндірісте/зертханада практикаға бағытталған сабақтар өткізу негізгі құзыреттілікке қол жеткізуге оң әсер етеді деп ойлайсыз ба?

4) Жалпы пән бойынша практикаға бағытталған сабақтарды өткізу процесіне сіздің қанағаттану дәрежеңіз

5) Пәндер бойынша барлық практикалық сабақтарды өндірісте/зертханаларда өткізу қажет деп санайсыз ба? Неге?

Осы сауалнаманы толтыруыңызды сұраймыз. Жүргізілген зерттеудің мақсаты білім алушылардың оларға қолдау көрсету деңгейін анықтау болып табылады.

Барлық сұрақтарға нақты жауап беруді сұраймыз, өйткені сіздің жауаптарыңыз оқу сапасын басқару жүйесін жетілдіру үшін эмпирикалық негіз болады.