БІЛІМ АЛУШЫЛАРДЫҢ ҒЫЛЫМИ ЖЕТЕКШІЛЕРГЕ ҚАНАҒАТТАНУЫН МОНИТОРИНГІЛЕУ ҮШІН САУАЛНАМА СҰРАҚТАРЫ

1) Сіз өзіңіздің жетекшіңізбен қанағаттанасыз ба?

2) Ғылыми жетекші ғылыми мақала жазуға көмектеседі ме?

3) Ғылыми жетекшіңіз ғылыми жұмыстың алға қойған міндеттерін орындауына бақылау жүргізіле ме?

4) Сіз жетекшіңіздің қандай қасиеттерін атап өтер едіңіз

5) Ғылыми жетекші Сіздің ҒЗЖ-ға қатысуыңызды жандандыру бағытында ынталандыру жұмыстарын жүргізе ме?

6) Қойылатын талаптарға сәйкес ғылыми жетекшімен бірлесіп зерттеу жұмысын жүргізу деңгейі қанадай?

7) Ғылыми жетекшімен бірге зерттеу бағдарламасын дайындау процесін қалай бағалайсыз?

8) Ғылыми және эксперименттік зерттеулерді ұйымдастыру және жүргізу, деректерді өңдеу, үрдістерді анықтау бойынша жетекшінің деңгейін бағалаңыз

9) Сізде жетекшіні ауыстыру идеясы бар ма?

10) Ғылыми жетекшімен сыбайлас жемқорлық болған жағдайлар болды ма?

Осы сауалнаманы толтыруыңызды сұраймыз. Жүргізілген зерттеудің мақсаты білім алушылардың оларға қолдау көрсету деңгейін анықтау болып табылады.

Барлық сұрақтарға нақты жауап беруді сұраймыз, өйткені сіздің жауаптарыңыз оқу сапасын басқару жүйесін жетілдіру үшін эмпирикалық негіз болады.