ОҚЫТУШЫ БІЛІМ АЛУШЫЛАР КӨЗ-ҚАРАСЫМЕН

1) Дәріс мазмұны тұрғысынан оқытушының сабақтарын бағалаңыз

1.1) Оқытушының дәрістері ақпараттық, мазмұнсыз емес

1.2) Оқытушы сабақ тақырыбы бойынша білім алушылардың сұрақтарына еркін жауап береді

1.3) Сабақ барысында оқытушы білім алушыларды диалог жағдайына қосады

1.4) Оқытушы әдетте дәрістерді конспектен ("қағаздан») оқиды

1.5) Оқытушы дәріс оқу кезінде оқулық мәтінімен шектеледі

1.6) Оқытушы материалды баяндауда қателіктер мен дәлсіздіктер жіберуі мүмкін

1.7) Оқытушы курспен байланысты емес тақырыптарды талқылауды қолдайды

1.8) Оқытушы болашақ мамандық үшін осы пәннің маңыздылығын түсіндіреді

1.9) Оқытушы нақты кәсіби тәжірибеден іс-әрекеттік мысалдар келтіреді, өндіріс жағдайларындағы мәселелерді талқылайды және шешеді

2) Оқытушының сабақтарын ұйымдастыру тұрғысынан бағалаңыз

2.1) Оқытушы сабақ тақырыбы бойынша қызықты пікірталасты ұйымдастыра алады

2.2) Оқытушыны әдетте, білім алушыларда қандай сұрақтар қиындықтар тудыратыны, қызықтырады

2.3) Оқытушы материалды дайын түрде баяндамайды, білім алушыларды игерілген материалға сүйене отырып, өз бетінше іздеу барысында шындықты табуға мәжбүрлейді

2.4) Оқытушы сабақтың мақсаты мен жоспарының сұрақтарын нақты тұжырымдайды

2.5) Әдетте маған оқытушының материалды баяндау логикасы түсінікті

2.6) Әдетте оқытушының сабақта беретін тапсырмалары маған түсінікті

2.7) Емтихандағы сұрақтар аудиториялық сабақтардың және өзіндік жұмыстардың мазмұнына сәйкес келеді

2.8) Әдетте аудиторияда қаралатын материалға қарағанда өз бетінше жұмыс істеуге арналған сұрақтар (тапсырмалар) күрделі

2.9) Өз бетінше орындау үшін оқытушы беретін тапсырмалар маған әдетте түсінікті

2.10) Семестр бойы оқытушы өз пәні бойынша бақылау, тексеру жұмыстарын, тесттер жүргізеді

2.11) Оқытушы әдетте бізге белгілі бағалау критерийлеріне сүйене отырып, бақылау, тексеру жұмыстарының, тесттердің нәтижелеріне түсініктеме береді

2.12) Оқытушы үй тапсырмаларының орындалуын бақылайды

2.13) Оқытушы сабақта презентацияларды пайдаланады

2.14) Оқытушы білім алушылардың сабаққа қатысуын белгілейді

2.15) Оқытушы жіберілген сабақтарды өтеуіңді қадағалайды

2.16) Оқытушы әдетте оқу кестесін дәл сақтайды (сабақты уақытында бастайды және аяқтайды, үзіліс жасайды)

2.17) Оқытушы білім алушыларды ескертпей, сабақты өткізбейді немесе ауыстырады

3) Оқытушының білім алушылармен коммуникациясына қатысты сұрақтарға жауап беріңіз

3.1) Оқытушы дауыс көтереді, білім алушыларға құрмет көрсетпейді

3.2) Оқытушының қойған талаптарын білім алушылардың орындамауға себеп болған өмірлік жағдайларын ескермейді

3.3) Оқытушы білім алушылардың сабақты ұйымдастыруға, емтихандарды өткізу түріне қатысты тілектерін ескереді

3.4) Оқытушы баяндайтын материалымен білім алушыларды қызықтырады

3.5) Оқытушы өзінің талаптар жүйесін білім алушылармен келісіп жасайды және оны өзі анық сақтайды, білім алушылардың орындауын қадағалайды

3.6) Мен осы оқытушының курсын басқа білім алушыларға ұсынар едім

Осы сауалнаманы толтыруыңызды сұраймыз. Жүргізілген зерттеудің мақсаты білім алушылардың оларға қолдау көрсету деңгейін анықтау болып табылады.

Барлық сұрақтарға нақты жауап беруді сұраймыз, өйткені сіздің жауаптарыңыз оқу сапасын басқару жүйесін жетілдіру үшін эмпирикалық негіз болады.