КУРС (ПӘН) БОЙЫНША ОҚУ ҮДЕРІСІН ҰЙЫМДАСТЫРУ САПАСЫН БАҒАЛАУ

Оқу түрі

Оқытушының аты-жөні

1) Кестеде келтірілген әрбір бекітуді бағалаңыз

1.1) Курстың (пәннің) мазмұнына сіздің көзқарасыңыз

1.2) Оқытудың тиімділігі, материалдың жеткізілуі және түсіндірілуі

1.3) Курстың ресми ұйымдастырылуы (силлабус, тапсырмалардағы жүктеменің үлестірілуі және т.б.)

1.4) Курсты оқыту барысында көрнекіліктердің пайдаланылуы (слайд, схема, сөздік мысалдар және т. б.)

1.5) Курста қаралған тақырыптардың өзектілігі мен құндылығы

1.6) Білім алушылардың өз пікірін білдіру және бастаманы білдіру мүмкіндігі

1.7) Курс мазмұнын қалыптастыруға білім алушылардың қатысу мүмкіндігі

1.8) Білім алушылардың бағалау формалары мен әдістерін ұсыну мүмкіндігі

1.9) Курс бойынша игерілген ақпараттың көлемі

1.10) Материалдардың курсқа сәйкестігі

1.11) Пән және осы пән бойынша сабаққа қатысулар

1.12) Осы курсты (пәнді) жүргізетін оқытушының жеке және кәсіби қасиеттерін бағалаңыз

1.13) Беріп отырған материалға оқытушының құзыреттілігі мен сенімділігі

1.14) Білім алушылардың оқыту үдерісіне қатысуы мен белсенділігі

1.15) Сабақ өткізуге шығармашылық көзқарас

1.16) Білім алушылардың сұрақтарына жауап беру сапасы

1.17) Қосымша көмек және кеңес алу үшін қол жетімділік

1.18) Білім алушылардың жетістіктеріне оқытушының қызығушылығы

1.19) Баға қою жүйесінің ашықтығы мен объективтілігі

1.20) Курс бойынша талаптардың адекваттылығы мен логикалығы

2) Осы курсқа дайындалу үшін аптасына орташа қанша сағат жұмсадыңыз

2.1) Интернетте жұмыстану

2.2) Кітапханада жұмыстану

2.3) Меншікті көздер мен ресурстар негізінде үйде дайындалу

3) Курстың күрделілік деңгейін бағалаңыз

3.1) Бағалаңыз

4) Бағаланатын курстың (пәннің) тиімділігі мен нәтижелілігіне қандай келесі жұмыс түрлері әсер етеді?

4.1) Аудиториялық сабақтар (дәрістер, семинарлар, практикалық, зертханалық)

4.2) Нақты өндірістегі/кәсіпорындағы көшпелі оқу сабақтары

4.3) Практика базаларындағы аудиториядан тыс сабақтар (экскурсиялар, әлеуетті жұмыс орындарына бару және т. б.)

4.4) Жобаларды орындау (тақырыптық, шығармашылық және т. б.)

4.5) Жеке кеңестер (аудиториядан тыс кеңестер, БАОӨЖ)

4.6) Бизнес-байланыстарды орнату (тар бейінді мамандарды сабаққа шақыру, қонақ дәрістері және т.б.)

5) Сіздің ойыңызша, осы курс шеңберінде оның тиімділігі мен нәтижелілігін арттыратын қандай жұмыс түрлерін көргіңіз келеді?

5.1) Жауап

6) Жалпы Сіздің осы пәнге қанағаттанушылығыңызды бағалаңыз, %

6.1) Жауап

Осы сауалнаманы толтыруыңызды сұраймыз. Жүргізілген зерттеудің мақсаты білім алушылардың оларға қолдау көрсету деңгейін анықтау болып табылады.

Барлық сұрақтарға нақты жауап беруді сұраймыз, өйткені сіздің жауаптарыңыз оқу сапасын басқару жүйесін жетілдіру үшін эмпирикалық негіз болады.