БІЛІМ АЛУШЫЛАРДЫҢ БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫН ІСКЕ АСЫРУ САПАСЫНА ҚАНАҒАТТАНУЫ

1) Оқыту шарттары

1.1) Материалдық-техникалық база (аудиториялық қордың жағдайы, сабақтардың зертханалық жабдықтармен, көрнекі материалдармен және т.б. қамтамасыз етілуі)

1.2) Техникалық жабдықталу (оқу үдерісін оқытудың техникалық құралдармен қамтамасыз етілуі)

1.3) Кітапханалық және ақпараттық қамтылуы

1.4) Оқу-тәрбие жұмысының, студенттік өзін-өзі басқарудың, мәдени демалыстың ұйымдастырылуы

1.5) Университетте дене шынықтыру және спортпен айналысуға жасалған жағдайлар

1.6) Моральдық-этикалық атмосфера (оқытушылар, қызметкерлер, білім алушылар арасындағы қарым-қатынас)

2) Білім беру үдерісінің сапасы

2.1) Сабақтарды оқу-әдістемелік қамтамасыз етілу деңгейі

2.2) Профессор-оқытушылар құрамының біліктілік деңгейі

2.3) Практикаға бағытталған сабақтардың ұйымдастырылуы

2.4) Зертханалық жұмыстарды жүргізудің ұйымдастырылуы

2.5) Білім алушылардың өзіндік жұмысының ұйымдастырылуы

2.6) Өндірістік тәжірибенің ұйымдастырылуы

2.7) Білім алушылардың ғылыми-зерттеу жұмысының ұйымдастырылуы

2.8) Университетте кәсіпкерлік ойлау дағдыларын алу мүмкіндігі

2.9) Университетте қашықтықтан оқытудың ұйымдастырылуы

2.10) Білім алушылардың білімін бағалау мен бақылаудың ұйымдастырылуы

3) Оқыту нәтижелерінің сапасы

3.1) Алынған теориялық білім деңгейі

3.2) Қалыптасқан шеберлігі мен дағдыларының деңгейі

3.3) Дайындық деңгейінің еңбек нарығының қазіргі заманғы талаптарына сәйкестігі

Осы сауалнаманы толтыруыңызды сұраймыз. Жүргізілген зерттеудің мақсаты білім алушылардың оларға қолдау көрсету деңгейін анықтау болып табылады.

Барлық сұрақтарға нақты жауап беруді сұраймыз, өйткені сіздің жауаптарыңыз оқу сапасын басқару жүйесін жетілдіру үшін эмпирикалық негіз болады.